• Mange eldre ønsker å bruke minnelund for ikke å være til bry.

Bruk av minnelund blir stadig mer populært

Stadig flere vil gravlegges i fellesgrav der det offentlige har ansvar for stell og vedlikehold. Mange eldre velger dette alternativet fordi de ikke vil være til bry for familie og pårørende.