Millionbot til Jernbaneverket etter sprøyting på fredet art

Økokrim har ilagt Jernbaneverket en bot på 1 million kroner etter at en underleverandør sprøytet den fredede urtearten dragehode langs Dovrebanen sommeren 2012.