Arbeidere som vedlikeholder jernbanen, sies opp

Regjeringen snakker om tidenes jernbanesatsing, men samtidig blir fagarbeidere som vedlikeholder jernbanenettet, sagt opp. Flere forsinkelser kan bli resultatet.