• Høyesterett ser ingen formildende omstendigheter i saken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard som er funnet skyldig i et stort antall seksuelle overgrep mot en mindreårig jente da hun var 14 og 15 år gammel. NTB Scanpix

Høyesterett gir Rune Øygard historisk streng straff

Høyesteretts dom mot Rune Øygard (54) på to år og tre måneders fengsel er historisk streng. Den er helt uten grunnlag i rettspraksis, mener forsvareren.