246 alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor

Statens helsetilsyn mottok 246 varsler om alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor.