• Disse studentene ved Politihøyskolen i Oslo kan få en helt annen politiorganisasjon enn dagens. Scanpix

Politi-Norge kan bli slått sammen til regioner

Dagens politidistrikter kan bli slått sammen til mellom fem og sju politidistrikter på landsbasis når organiseringen videre skal avgjøres i høst.