• Uglestudien inkluderte blant annet GPS, som ble brukt til å kartlegge hubroenes liv og habitatbruk gjennom flere sesonger. Her monteres sender på en ugle av Ecofact-medarbeiderne Odd Undheim (t.v.), Bjarne Oddane og Oddvar Undheim. Tiltaket ble godkjent av myndighetene. (Foto: Roy Mangersnes)

Vil uglenes konge tåle 200 vindmøller?

Unik kartlegging fastslår at Jæren/Dalane er et av Norges kjerneområder for sterkt utrydningstruet hubro. Deler av det samme området kan få opptil 200 vindmøller.