Foruroligende funn av muggsopp i te

Det er funnet giftproduserende muggsopp i flere av tesortene som Veterinærinstituttet har undersøkt. Særlig gjelder det te kjøpt i utlandet. Funnene betegnes som foruroligende.