Tung norsk FN-satsing møter kritikk

Regjeringen vil at FN i overskuelig fremtid skal være en hjørnestein i norsk politikk. Minerva-redaktør Nils August Andresen utfordrer målet om en «FN-ledet verdensorden».