Kan dømmes for heleri av norsk tyvegods i utlandet

To litauere kan straffeforfølges i Norge for heleri av norsk tyvegods i Sverige, slår Høyesterett fast. Politiet tror det nå kan bli lettere å stanse utlendinger som driver heleri på tvers av landegrensene.