Bruker bilder på Facebook i barnekrangler

Foreldre bruker nettbilder av barna sine som brekkstang i barneverns— og barnefordelingssaker. Nå vurderer Justisdepartementet en lovendring.