• Barns risiko for å få narkolepsi er ni ganger så høy hos dem som har fått vaksine mot svineinfluensa, enn hos dem som ikke er vaksinert, viser en fersk studie. Knut S. Vindfallet

- H1N1-vaksinen gir risiko for narkolepsi hos barn

Barns risiko for å få narkolepsi er ni ganger høyere hos dem som har fått vaksine mot svineinfluensa, enn hos dem som ikke er vaksinert, viser en fersk studie.