FHI-studie: Høy alkoholbruk blant deltakere på russetreff

En FHI-studie blant deltakere på tre store russesamlinger i Sør-Norge våren 2019 viser at alkoholbruken var høy.

En FHI-studie blant deltakere på tre store russesamlinger i Sør-Norge våren 2019 viser at alkoholbruken var høy. Her en russebuss dekorert med ølbrikker. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) kartla rusmiddelbruk og erfaringer på russetreff blant 1.473 personer som var russ i fjor.

Instituttet bemerker at utvalget ikke kan antas å være representativt for alle russ eller for deltakere på russetreff, men studiedesignet gir et første sett av data om deltakernes rusmiddelbruk på slike treff samt tidligere rusmiddelerfaringer.

Litt over halvparten av deltakerne var jenter og ni av ti var født i Norge. En firedel anslo at de kom til å bruke 20.000 kroner eller mer på russefeiringen.

Alkoholbruken blant deltakerne var høy. Det gjaldt både alkoholbruk på russetreffet og selvrapporterte erfaringer av alkoholinntak fra tidligere.

Alkometeret viste at tre av fire nylig hadde drukket alkohol. En av fem oppga at de hadde drukket så mye siste 24 timer at de ikke var i stand til å huske alt som hadde skjedd i tidsperioden.

En av fem oppga å ha drukket alkohol nesten daglig den siste måneden, og hver fjerde rapporterte at de hadde drukket to til tre ganger i uka eller oftere de siste tolv månedene.

Illegale rusmidler

Gutter hadde høyere gjennomsnittspromille enn jenter og oppga at de hadde drukket oftere enn jenter det siste året og de siste 30 dagene. I tillegg hadde flere gutter enn jenter drukket så mye at de ikke husket alt.

2 prosent av deltakerne testet positivt på ett eller flere illegale rusmidler. Andelen med positive prøver var lavere enn andelen deltakere som selv rapporterte om bruk av illegale rusmidler siste 24 timer.

Kjønnsforskjeller gjenspeiles også i spyttprøvemålingene, hvor ti ganger flere gutter enn jenter testet positivt på cannabis.

En av tre deltakere (34 prosent) oppga å ha brukt cannabis noen gang i livet og en av fire oppga å ha brukt det siste tolv måneder. En liten andel rapporterte også å ha brukt MDMA/ecstasy (9 prosent), kokain (6 prosent) og amfetamin (5 prosent) samt annen narkotika (9 prosent) minst en gang i livet. Flere gutter enn jenter rapporterte at de har brukt illegale rusmidler noen gang i livet og siste året.

Russebuss

Det ble ikke funnet noen forskjeller i alkoholbruk mellom deltakere som bodde i Oslo og deltakere som bodde andre steder. En høyere andel blant dem som bodde i Oslo oppga imidlertid å ha brukt narkotika, særlig cannabis.

Egenvurdert økonomi synes å ha betydning for alkoholbruken. De som anslo at deres familier var blant dem i sitt nabolag med best råd, meldte om høyere alkoholbruk enn dem som vurderte familiens økonomi lenger ned på en skala fra en til ti. Det var imidlertid ikke særlig forskjell i narkotikabruken mellom disse gruppene.

Deltakere som var med på en russebuss, rapporterte høyere alkoholbruk enn deltakere som ikke var på buss. I tillegg var det en høyere andel av deltakerne på russebuss som oppga å ha brukt narkotika.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. 32 nye personer smittet på Nord-Jæren

  2. Stor oversikt: Her ble folk i Stavanger og Sandnes korona­smittet i april

  3. Berit Elise Pedersen var på ferie i Italia og lurte på hva hun skulle bruke livet til. Så reiste hun hjem, sa opp jobben og startet egen bedrift

  4. Brøt med KrF: Gaute Brækken var alltid usikker på om han var velkommen i KrF som homofil

  5. 101 smittetilfeller knyttes til russefeiringen

  6. – Det er godt å vite at klubben er i trygge hender