Dette tallet avgjør når Norge går over i en helt ny fase i kampen mot koronaviruset

Smittejegerne aner ikke hvordan 42 prosent av alle som hittil er bekreftet smittet av koronaviruset mens de var i Norge, er blitt smittet.

Publisert: Publisert:

En bioingeniør venter på en testprøve fra en ansatt ved Ullevål sykehus 18. mars. Ved testsenteret her tas det nå prøver av ca. 300 personer hver dag. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

  • Per Anders Johansen
iconDenne artikkelen er 66 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

De har ikke vært i utlandet.

De har ikke møtt skiturister fra Østerrike eller Italia.

Og de har ikke, så vidt de vet, møtt personer som var syke eller mistenkt smittet med koronaviruset.

De siste tallene fra Folkehelseinstituttet viser at smittejegerne som prøver å stoppe koronaviruset, stadig oftere må innse at det er umulig å finne smittekilden.

Natt til torsdag var 266 av de 633 personene som er blitt koronasyke uten å ha vært i utlandet, smittet på et helt ukjent smittested.

Sammen med antallet sykehusinnleggelser og antallet døde er dette tallet det viktigste tegnet på hvor fort koronaviruset sprer seg uten kontroll i samfunnet.

Den kraftige økningen i ukjent smittevei betyr at Norge snart går over i en helt ny fase av epidemien.

Dette får betydning for hvilke tiltak helsemyndighetene vil prioritere i kampen mot viruset.

Les også

Fire smittede forteller: – Føler at det begynner å bli tungt å puste

Hvorfor er dette viktig?

Norge er nå i det som smittevernekspertene, Folkehelseinstituttet og myndighetene kaller fase to. Det betyr at man har bevis for at koronaviruset er spredt til «klynger» forskjellige steder i landet.

Norge gikk over i denne fasen 10. mars. Da oppdaget man fem pasienter med «ukjent smittested».

Det var et avgjørende argument da helsemyndighetene og regjeringen innførte strenge og historiske smitteverntiltak.

«Mot slutten av denne fasen (fase 2) kan det dukke opp alvorlige tilfeller som har helt ukjent smittekilde og ikke har vært i utlandet», heter det i den gjeldende risikovurderingen til Folkehelseinstituttet.

«Dette er tegn på innenlands spredning «under radaren», konkluderte smittevernekspertene.

Utdrag fra gjeldende risikovurdering fra Folkehelseinstituttet av 12. mars, som er det smittevernfaglige grunnlaget for helsemyndighetene i kampen mot koronaviruset. I dag er Norge i fase to. Tabellen viser hvilke type tiltak som prioriteres i de ulike fasene. Grønt er de viktigste tiltakene, gule tiltak «kan være viktig», mens rødt anslås som «mindre viktig». Foto: FHI

Neste fase innebærer at Norge er over i det smittevern-ekspertene kaller «tidlig epidemi».

Forrige uke anslo Folkehelseinstituttet at dette kunne skje en gang i mars-april.

Utviklingen går raskere. Når ukjente norske smittetilfeller øker så raskt, betyr det at Norge nærmer seg et nytt nivå i epidemien. Det får følger for flere av rådene smittevernekspertene gir.

Les også

Redd for smitte? Slik vasker du klær og hjem nå

De ukjente smittesprederne

De ukjente smittetilfellene er en indikasjon på hvor stor fart koronaviruset sprer seg med uten kontroll.

– Denne andelen er den aller viktigste å følge for oss nå, sa avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold til NRK Dagsrevyen onsdag kveld.

Dette er smitte fra personer som ikke har forstått at de er smittet, og som heller ikke har sørget for å isolere seg fra andre personer. Mange syke får svært få symptomer. Derfor er dette trolig en stor gruppe i samfunnet.

Tallene viser dessuten egentlig situasjonen for om lag en uke siden. Årsaken er at det går flere dager før folk blir syke. Deretter må de til legen og eventuelt testes. I tillegg må man vente på å få svar.

  • Hvorfor gjør noen land helt andre ting enn Norge i møte med viruset? Hør Aftenbla-bla:

Tollere kontrollerer biler ved tollstasjonen på Svinesund. Dette er et av de dramatiske tiltakene for å begrense koronaepidemien. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Hvilke følger får dette?

Så lenge Norge er i fase to av epidemien, har de viktigste anbefalte tiltakene til FHIs smittevernseksperter vært isolering, utstrakt smitteoppsporing og hygienetiltak.

Det nest viktigste tiltakene har vært å følge opp personer som kan være syke, samt redusere kontakthyppigheten i befolkningen.

Når Norge er over i epidemifasen på nivå 3, vil disse prioriteringene endre seg, ifølge risikovurderingen.

  • Det blir fortsatt svært viktig med tiltak for god hygiene og minst mulig kontakt mellom mennesker.
  • Men det blir mindre aktuelt med tiltak mot reisende fra utsatte områder. Det er heller ikke like viktig for helsemyndighetene å følge opp alle eksponerte.
Publisert:
  1. Korona-viruset
  2. Koronaviruset
  3. Folkehelseinstituttet
  4. Webview