Nye avtaler med skatteparadisland

Norge har undertegnet avtaler med 22 skatteparadisland om utveksling av informasjon.