Aktor halverte mengden kokain i Bolivia-tiltale

Da aktor innledet sin avsluttende prosedyre i den omfattende kokainsaken i Oslo tingrett, halverte han like godt mengden kokain i tiltalen.