Flest nye menigheter i Stavanger Bispedømme

146 nye menigheter er dannet i Norge de seks siste årene, de fleste av disse er frikirkelige.