SFT vil trappe ned overvåking av skogskader

Statens forurensningstilsyn (SFT) vil avslutte den intensive overvåkingen av skogskader som følge av langtransporterte luftforurensninger.