SAS-omlegging letter driften også på Sola

SAS omorganiserer flydriften slik at SAS Norge på ny blir egen resultatenhet med ansvar for egne aktiviteter, rutedrift og planlegging.