Rovdyrforlik fortsatt i det blå

Rovdyrforhandlingene fortsetter, men det er høyst usikkert om resultatet blir et forlik som favner alle partier.