• Scanpix

- En Kværner-dom kan få internasjonale følger

Amnesty i Norge vil ha nye nasjonale retningslinjer for hvordan norske selskap skal operere i utlandet for å sikre at menneskerettighetene blir respektert.