Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er for tidlig å starte med enda en ny politireform nå og varsler en årelang utsettelse, skriver VG.

Publisert: Publisert:

Justisminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård, her under en terrorøvelse i oktober. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Et offentlig utvalg har på oppdrag fra regjeringen gått gjennom alle særorganene i politiet og foreslått nye og store endringer: De vil legge ned Utrykningspolitiet (UP) og hele Politiets utlendingsenhet (PU). Samtidig vil utvalget slå sammen Kripos og Økokrim.

Forslagene har i særorganene blitt møtt med slakt og sterk kritikk, og nå er reformen lagt på hyllen.

– Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

Publisert:
  1. Politiet
  2. Per-Willy Amundsen