Færre bøter til innkreving

Statens innkrevingssentral (SI) krevde inn 42 millioner kroner mindre i fjor enn året før. Den største årsaken er nedgang i antall bøter til innkreving.