Ga hemmelig rapport til leder under etterforskning

En tidligere klinikksjef ved Sykehuset Asker og Bærum fikk utlevert den interne granskningsrapporten om mulig datotriksing ved avdelingen han er leder for.