UDI la ut sak på høring i fellesferien

Barneombudet kritiserer Utlendingsdirektoratet (UDI) for å ha lagt ut en sak om barn som er ofre for menneskehandel på høring midt i fellesferien.