Rapport: Kollektivtilbud avhengig av statstilskudd

Statlige stimuleringstiltak er nødvendig for å opprettholde et godt tilbud om kollektivtransport i distriktene, viser en rapport som Urban Analyse og NIVI Analyse har laget for Samferdselsdepartementet.