Ni av ti med tilbud om skoleplass

90 prosent av de 191.000 søkerne til videregående opplæring får tilbud om studieplass i førsteinntaket, som ble kjent torsdag. 149.000 har fått innfridd sitt førsteønske.