– Fikk belønning for ikke å fortelle om overgrep

Sønnen til en av de tiltalte i Alvdal-saken avga sin vitneforklaring for Eidsivating lagmannsrett fredag.