Meldingen om statlig styring kan bli utsatt

Stortingsmeldingen som skal begrense statens makt over kommunene, er forsinket og kan bli utsatt til over sommeren.