Tusenvis av legehenvisninger på avveie

Flere tusen henvisninger har ligget ubehandlet på en server hos Oslo universitetssykehus uten at noen ved sykehuset var klar over dem.