Lav vindkraftproduksjon i Norge

Til tross for Norges gode vindforhold, produserer norske landbaserte vindturbiner mindre kraft enn gjennomsnittet i andre europeiske land.