Nordsjødykkernes advokat fratatt bevilgningen

Advokat Marius Reikerås (36), som har frontet kampen til den ene gruppen av nordsjødykkere som har saksøkt staten, er fradømt retten til å drive som advokat.