Styrker arbeidet for datasikkerhet

For å styrke informasjonssikkerheten, vil staten fullfinansiere Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).