Gir UDI mer ansvar i utlendingssaker

Politiet blir lettet for en rekke oppgaver i utlendingsforvaltningen, mens UDI får flere. Det skal sikre mindre dobbeltarbeid og mer effektiv saksbehandling, mener regjeringen.