- Arbeiderpartiet under kraftig press

Striden om lokalsykehus og kraftmaster har satt Arbeiderpartiet under et voldsomt press på Vestlandet, mener valgforsker Bernt Aardal.