Høyre vil flytte CO2-rensing

Høyre går inn for å bygge fullskala renseanlegg for CO2 et annet sted enn på Mongstad. Årsaken er de høye kostnadene og teknologiske utfordringene.