Kartlegger skader etter brudd på behandlingsfrister

Sykehuset Asker og Bærum og Vestre Viken Helseforetak arbeider fortsatt med å avdekke mulig skader som følge av rot med ventelistene ved sykehuset.