Høyreekstreme får utbetalt arvepenger

En to år lang krangel blant innvandringsmotstandere på ytterste høyre fløy er nå avgjort i Høyesterett.