Foreslår obligatorisk dødsstedsundersøkelse

Fire stortingsrepresentanter fra Høyre foreslår innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved plutselig spedbarnsdød.