Ber om kontantstøtte til unge bønder

Bondeorganisasjonene vil heve gjennomsnittslønna i jordbruket med 40.000 kroner og foreslår en egen kontantstøtte til yngre bønder.