Bondekrav på minst halvannen milliard

Kravet Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag legger fram for staten i morgen blir en hard nøtt å forhandle om.