Norsk eskorte for FNs matvareskip

Den siste uken har den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen eskortert skip tilknyttet FNs matvareprogram i det farlige farvannet fra Kenya til Mogadishu i Somalia.