Fare for flom i Hedmark

Ispropper som tetter elveløpene i elvene Fura og Svartelva i Løten og Stange kommuner i Hedmark, kan føre til lokal flom, advarer Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).