Voldtektstiltalt fratatt norsk statsborgerskap

Utlendingsdirektoratet (UDI) har trukket tilbake det norske statsborgerskapet til en 40 år gammel egypter som står tiltalt for åtte overfallsvoldtekter i Oslo.