To med E. coli O157 i Hordaland

Ei ny jente fra Hordaland har fått bekreftet at hun har vært smittet av E. coli O157-bakterien. Dermed er til sammen sju barn og unge bekreftet smittet.