Glad for utvidet kapasitet på politiutdanningen

Regjeringen har bestemt seg for å utvide kapasiteten på politiutdanningen her i landet til 720 studieplasser. Politiforbundet er imponert over utvidelsen.