Et titall tips til politiet om Nordea-kvinnen

Politiet i Oslo har fått i overkant av ti navngitte tips på kvinnen som er fotografert i forbindelse med at en bankkonto i Nordea i Oslo i juli ble tappet for 89 millioner kroner.