• Nofo

Kystverket med krass kritikk av oljevern

I et internt notat fra 2009 skriver Kystverket at organisasjonen som skal sikre oljeselskapenes virksomhet «viser en grunnleggende kompetansesvikt» ved utslipp og oppsamling av olje.