Nav: 10.000 bort fra sosialhjelp

I underkant av 10.000 personer har kommet seg ut av sosialhjelpkøen etter å ha deltatt i kvalifiseringsprogrammet til Nav.