Strakstiltak for å hindre momssvindel

Regjeringen har lagt fram en lovproposisjon for Stortinget med forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å hindre momssvindel ved handel med klimakvoter i Norge.